ATELIERS

Om de twee weken gaat er een atelier door in de kleuter- en lagere school.  De eerste twee lesuren van de namiddag worden onze kinderen dan onderverdeeld in kleinere, klasoverschrijdend gemengde groepen.

Elke leerkracht neemt een atelier voor zijn of haar rekening.  Ook hulpouders of 'externe experts' gaan aan het werk met de kinderen.

In de lagere school hebben we dit jaar volgende ateliers: 

  • Techniek: Juf Ann
  • Muziek en dans: Juf Angelique
  • Handige handjes: Juf Véronique
  • Drama: Juf Hilde
  • ICT: Juf Tessa
  • Koken: Juf Viki
  • Natuur: Juf Caroline
  • Yoga: Mevr. Claudine
  • Ik + jij = wij: Juf Aurelie

 Bij de kleutertjes wordt er tijdens het atelier in kleine groepjes geknutseld, gekookt, gedanst, gezongen,...  Een aandachtspunt hierbij is dat de kinderen uit de verschillende groepen de kans krijgen om iets ‘samen’ te doen. Op die manier leren de kinderen van verschillende leeftijden elkaar beter kennen en samenwerken. Daarnaast krijgt het inhoudelijke veel aandacht: specifieke technieken of vaardigheden worden aangebracht. Hierbij wordt rekening gehouden met interesses van de kinderen. Ook hierbij kunnen ouders - al dan niet gespecialiseerd in een bepaalde vaardigheid - letterlijk een handje toesteken.