MOS

Een duurzame toekomst voor onze planeet begint bij het maken van bewuste keuzes, door ieder van ons. Wij zijn één van de scholen in Vlaanderen die hierop inzetten.

Wij behaalden op het einde van het schooljaar 2015 - 2016 het derde MOS label .

Op de Kleurenplaneet willen wij op een structurele manier werken rond milieu. Naast eenmalige acties voeren we een beleid waar zowel leerlingen, ouders, leerkrachten, directie, ondersteunend personeel en onderhoudspersoneel bij betrokken worden. Milieuzorg uit zich o.a. in aandacht voor het afvalbeheer/beleid, energiegebruik (verbruik), zorg voor water,…. Een goed milieubeleid kan pas slagen als zowel leerlingen, leerkrachten, directie en het ondersteunend personeel dit beleid ondersteunen en mee helpen uitwerken.

Samen met onze leerlingen werken we aan een milieuvriendelijke school. Op de leerlingenraad is MOS alvast een vast item geworden. Leerlingen kunnen voorstellen doen, kunnen concrete acties opstarten, gaan op onderzoek, nemen gewoon deel aan … Bovendien worden in lessen bv. via projectwerking, leerlingen op een actieve manier aangezet tot nadenken over de ‘zorg voor het milieu’ en hun rol hierin.

Naast de leerlingen, wil de school ook de andere actoren op school op een actieve manier in het milieubeleid betrekken: De leerkrachten hebben in hun lessen aandacht voor milieuproblematiek.

De leerkrachten helpen op een actieve manier, samen met leerlingen en collega’s , aan het milieubeleid van de school door op een actieve manier mee te denken en acties te ondersteunen en/of uit te werken in het kader van ons milieubeleid. Hun activerende en ondersteunende rol is belangrijk als het MOS-project wil slagen. Zo hebben bv. de leerkrachten samen met de leerlingen een actieve en ondersteunende rol bij bv. de orde (van de klas/speelplaats…) en bij het sorteren van afval.

Met het onderhoudspersoneel wordt regelmatig gecommuniceerd over bv. het energiegebruik op onze school. De haalbaarheid van sommige voorstellen (vanuit het oudercomité en de leerlingenraad) wordt getoetst aan de praktijk en in samenspraak met betrokken partijen uitgevoerd. Het onderhoudspersoneel brengt ook sommige pijnpunten in kaart en doet suggesties om die pijnpunten aan te pakken.  

Op de Kleurenplaneet willen we de kinderen ook zoveel mogelijk bewust maken van gezonde voeding. We willen hen leren dat dit héél lekker kan zijn en dat het belangrijk is om ons lichaam goed te verzorgen. We brengen het graag nog een stapje verder, niet enkel ons eigen lichaam is belangrijk maar ook het goed verzorgen van Moeder Aarde. Door kinderen al van kleins af aan kennis te laten maken met ecologie, is er eén grote kans dat ze dit in hun verdere leven zullen integreren omdat ze er het belang van inzien. Naast het zorg dragen voor Moeder Aarde, dragen we ook zorg voor onze medemensen. We stellen ons de vraag of de mensen in verre landen die ons voedsel kweken, verwerken etc. een eerlijk loon krijgen en goed behandeld worden. Op de Kleurenplaneet kiezen we dan ook zoveel mogelijk voor Fair Trade producten. Het moestuinieren is van grote waarde, hier staan de kinderen voor de volle 100% in contact met de natuur. Ze zien een zaadje ontkiemen en uitgroeien tot een plantje. Ze leren hoe ze het optimaal kunnen verzorgen en hoe ze samen ervoor kunnen zorgen dat hun moestuintje mooie opbrengsten levert. De moestuin zorgt tevens voor het integreren van heel wat leerstof: kennis over de planten en insecten, afmetingen van de moestuinbakken, zaaiafstand -en diepte (voor elk gewas verschillend) enz. Nadien kunnen ze aan de slag met de groenten, het fruit en de kruiden. Een fantastische insteek om de lessen in te kleden!