ONS PEDAGOGISCH PROJECT

Basisschool is De Kleurenplaneet is een school van het GO! en gebruikt het PPGO (pedagogisch project van het GO!) als basis.

 De leidende principes van het PPGO zijn :

 1. neutraal en actief pluralistisch
 2. elke leerling is een VIP
 3. meer dan kennisoverdracht
 4. een kindvriendelijke omgeving
 5. school en gemeenschap

 De zeven pijlers van het PPGO zijn:

 1. een open geest hebben , zonder vooroordelen, met belangstelling en respect voor ieders mening.
 2. mondig zijn, zodat men zijn ideeën voor de medemens helder en juist kan vertolken.
 3. fundamenteel zelfvertrouwen hebben dat steunt op authenticiteit en integriteit.
 4. intellectueel nieuwsgierig blijven; bereid zijn tot levenslang en levensbreed leren
 5. getuigen van intellectuele, emotionele, esthetische en morele bewogenheid
 6. oog hebben voor de sociale werkelijkheid en maatschappelijke ongelijkheden (rechtvaardigheden):opkomen voor de eerbiediging van de Rechten van de Mens en zijn fundamentele vrijheden, voor sociale rechtvaardigheid en voor democratische instellingen
 7. de gelijkwaardigheid van mensen en de emancipatie van elk individu niet enkel als principe huldigen, maar zich ook inspannen om ze te verwezenlijken.