ONZE OUDERVERENIGING VOK

VOK staat voor Vrienden en Ouders van de Kleurenplaneet.

 Elke maand komen zij samen met de directie van de Basisschool om, in een open en vriendschappelijke sfeer, zaken te bespreken die voor onze kinderen van belang zijn.

De VOK verzamelt jaarlijks fondsen door het inrichten van allerlei activiteiten.

Deze fondsen komen integraal ten goede van de leerlingen en worden aangewend  voor die zaken waar subsidies of dotaties onvoldoende zijn.

Hierbij denken we aan digiborden, boeken, geschenkjes voor 7- en 12-jarigen, dotaties aan de Sint en Paashaas, softwarelicenties, sociale tussenkomsten,...enz.

Wilt U meewerken aan de toekomst van de school van uw kinderen, wilt U meedenken rond samen school maken, of wilt u er gewoon bij zijn?!

Dan kunt U bestuurslid van de VOK worden of hulpouder bij VOK.

Neem gerust contact op met een van de bestuursleden of maak uw kandidatuur bekend aan de directie of klastitularis.

 

LINK: www.vokdeinze.be