ONZE SCHOOLRAAD

De schoolraad is samengesteld uit:

- 3 personeelsleden verkozen door en uit het personeel,

- 3 leden verkozen door en uit de ouders,

- 2 leden gecoöpteerd uit de lokale sociale, economische en culturele milieus,

- de directeur van de school.

 

Het mandaat van de schoolraad duurt vier jaar.

 

Samenstelling van de schoolraad:

• Commere Tom (voorzitter)

• Vanhee Jurgen

• Vandeplas Linnea

• De Spiegeleer Pascal

• De Vreese Hilde

• Yanick Polet

• Marysse Veronique

 

• D'Haeseleer Hilde