Onze visie op ervaringsgericht leren

Als school hebben we de belangrijke taak om kinderen te begeleiden in hun leerproces.

School heeft als doel om leerlingen te laten leren. Hierbij gaat het niet enkel om schoolse kennis. Het aanleren van vaardigheden en attitudes verdienen evenzeer aandacht. De wereld buiten de klas zit vol verrijkingen, waarom dan de hele dag tussen vier muren blijven zitten. Wij gaan ervan uit dat er buiten de klas minstens zoveel te leren valt! Wij willen onze kinderen zoveel mogelijk buiten laten verkennen, experimenteren, spelenderwijs leren. We vinden het belangrijk dat kinderen opnieuw in contact staan met de natuur om te ervaren dat ze er zich kunnen ontspannen, samen avonturen kunnen beleven en er heel veel kunnen ontdekken en leren. Een plek waar ontwikkelingsdoelen en eindtermen gestimuleerd worden met veel ontdekkings-, experimenteer- en ervaringskansen. Ook de virtuele wereld hoort hier bij. Wij kiezen dus bewust om zoveel mogelijk op stap te gaan en de kinderen van alles te laten ervaren.

Ook het geregeld werken met projecten is hierbij van grote waarde. We horen jullie al denken “Wat moet dit niet kosten”? De kennis en de vaardigheden hoeven niet altijd van de klasleerkracht te komen, samen met andere leerkrachten, ouders en grootouders bereiken we veel meer kennis en wijsheid!

Zelfs de bollebozen hebben op tijd en stond nood aan het afzetten van de “hoofd-knop”. Er zijn meerdere wegen die leiden naar Rome, oftewel het afkrijgen van het programma.

Ieder kind moet zijn hartje kunnen ophalen en op ontdekking kunnen gaan, zingen, dansen, creatief bezig zijn en toneelspelen. Dit vinden we ontzettend belangrijk. Tijdens de atelierwerking krijgen de kinderen een ruim aanbod van tekenen, schilderen, muziek, dans, drama, koken, werken in de schooltuin, yoga, techniek en zomeer. .Aan de hand van het organiseren en plannen van ‘ateliers’ ontplooien leerlingen hun eigen talenten en werken leerlingen aan eigen interessegebieden en binnen hun eigen mogelijkheden.

Wij gaan ervan uit dat elk thema kan ondergedompeld worden in een aangename leerrijke leersfeer, zonder afbreuk te doen aan de te behalen doelen. Door het “zelf ervaren en meebepalen” beklijft de leerstof veel beter!

Om leerlingen optimaal te begeleiden in hun leerprocessen streven we ernaar om de klasgroepen klein te houden. (24 lln). We proberen voor de leerlingen een cultuur van openheid en eerlijkheid te creëren. Leerlingen ontdekken gaandeweg hun talenten waarbij ervaren maar evenzeer durven falen een must is. De leerkracht probeert de leerlingen zo goed mogelijk te leren kennen zodat er individueel kan ingespeeld worden op hun noden. Een positieve communicatie en lesgeven vanuit het hart is voor ons een noodzakelijke vereiste!

Hierbij leren de leerlingen ook dat leren niet enkel binnen de muren van de klas aan bod komt, maar dat de wereld één grote leerschool is.