OP PARTICIPATIE

Op BS De Kleurenplaneet krijgen de kinderen ruim de kans op vele domeinen van “het school maken “ te participeren. Regels en afspraken zijn wel degelijk belangrijk en dienen te worden gerespecteerd. De ervaring leert echter dat, als kinderen zelf de verantwoordelijkheid krijgen om de regels mee te bepalen, ze veel meer geneigd zullen zijn ze effectief toe te passen. Op die manier weten ze ook dat, indien deze grenzen overschreden worden, er consequenties zijn die ze vooraf eveneens helpen mee bepalen. De leerlingenraad is nog veel meer dan dat! Het schept een platform om hen te laten meedromen over een ideale school en die wensen samen te concretiseren. Onze school is op die manier een minigemeenschap waar er in de leerlingenraad letterlijk en figuurlijk gebouwd wordt aan een school waar het fijn is om te zijn en waar iedereen duidelijk weet wat de afspraken zijn.

Op onze school heerst er een open sfeer, waardoor u als ouder bij het binnenstappen van de school duidelijk aanvoelt, op elk moment van de dag welkom te zijn. We proberen met de leerkrachten en directie in de mate van het mogelijke sterk aanspreekbaar te zijn, voor- en naschools.

De leerkrachten en kinderen zullen al eens beroep doen op één of andere vaardigheid of kennis van de ouders (of grootouders). Dat kan gaan van stikken en naaien in de klas van de gekste kostuums; het helpen timmeren; hulp bij het onderzoeken van de werking van batterijen , lampjes,…; deskundige begeleiding tijdens en na een natuurwandeling; misschien is papa imker, machinist, bakker, en ga zo maar door. We gaan ook aan de slag met de talenten van de ouders.

We werken in een ongedwongen sfeer waar ouders zelf bepalen aan welke activiteiten ze willen deelnemen/geven. Via ons wekelijks “’t Maggezientje” weet u waar specifieke noden zijn en hoe u hierop kunt ingaan.

Wanneer u echt bestuurlijk, beleidsmatig mee richting wil geven aan het schoolgebeuren dan kan u zich kandidaat stellen voor de schoolraad : dit is een orgaan dat bij decreet is samengesteld en een sterk adviserende bevoegdheid heeft aan de directeur. De schoolraad wordt om de vier jaar verkozen. Er is een oudervereniging die zich tot doel stelt de school in al haar aspecten te ondersteunen. Elke ouder kan lid worden van die vereniging.