Onze visie op verdraagzaamheid

Een kind dat zich goed in zijn vel voelt, zal zich ook willen openstellen om te ervaren, leergierig te zijn en letterlijk/figuurlijk op pad te gaan om de wereld binnen en buiten de klas te ontdekken . Een kind dat zich goed voelt zal het makkelijker hebben om anderen in hun waarde te zien en te respecteren, omdat het zichzelf respecteert en durft te zijn wie het is. Letterlijk zal het ook beter in staan zijn de schoolregels te respecteren omdat ze begrijpen dat dit kadert binnen een groter geheel. Dit werkt dan, deels als vanzelf tegen een klimaat waar pesten anders de overhand neemt. We leren hen immers hun eigen grenzen te stellen en die van anderen te detecteren en te respecteren. Het leren appreciëren en begrijpen van andere culturen hoort hier zeker bij.

Op de Kleurenplaneet gaan we de pestkoppen helpen, want die voelen zich duidelijk niet goed in hun vel. Het kind dat gepest wordt leren we van zich afbijten op een positieve manier! Ook de dynamiek in de groep is, in de "strijd" tegen pesten, van groot belang. Conclusie: Werken aan het (zelf)respect en zelfvertrouwen is dus primordiaal en gaat voor op het aanbrengen van andere vaardigheden, leerstof enz.

Naar later toe blijft durven zijn wie je bent, met respect voor anderen, een belangrijke waarde. Op de Kleurenplaneet kunnen ze in een veilige omgeving die ze vertrouwen, op ontdekkingstocht naar zichzelf, hun talenten en hun unieke plekje in de "wereld". Dit zonder de kinderen te forceren te worden wat ze niet willen zijn maar hen te motiveren en te bekrachtigen! We vinden het belangrijk dat leerkrachten lesgeven vanuit hun hart en in ieder kind het positieve zoeken.

We willen in de Kleurenplaneet dan ook extra de nadruk leggen op wat kinderen wél goed kunnen, we zijn er van overtuigd dat leerlingen op die manier beter in hun vel zullen zitten en geen schrik meer hebben om moeilijkere leerstof ook aan te pakken. leder kind heeft op tijd en stond gewoon nood aan een dikke knuffel om terug verder te kunnen: In het zaadje zit de hele bloem, als je het knuffelt doet het BOEM!

In de maatschappij wordt het maken van fouten gezien als iets negatiefs. We moeten zo perfect mogelijk zijn op alle mogelijke gebieden, winnaars zijn. Deze instelling zit er, of we het nu wel of niet willen, (on)bewust ingebakken en is voor veel kinderen en volwassenen nefast voor het zelfvertrouwen. Het "Faalangstbeestje" ligt overal op de loer en fnuikt alle talenten die staan te popelen om gezien te worden. Op de Kleurenplaneet willen we het over een andere boeg gooien! ledereen heeft zijn talenten en het is niet nodig om overal de beste in te zijn. Het ultieme doel is dat kinderen in het 6de leerjaar weten wat hun talenten zijn en dat ze fier zijn op zichzelf . Dat ze kunnen en leren dromen. Hierbij sluit perfect aan dat kinderen mogen en kunnen fouten maken, hun leven lang. Van in de kleuterklas leren we hen dat fouten maken zelfs goed is. Uit je fouten kan je immers leren! Zonder vallen geen opstaan. Eigen ervaringen, leuk en minder leuk, horen bij het leren en het leven! Ze leren ons het "leven leven".

Bij deze mentaliteitswijziging horen uiteraard nog andere vaardigheden zoals het leren aanvaarden van opbouwende kritiek/tips en vooral een gezonde dosis humor en lachen om jezelf!

Enkel indien een kind zich goed in zijn vel voelt en fouten durft maken, zal het openstaan om te leren, zijn talenten te ontdekken en dit op eigen tempo.