SPACE - De 'A' van ABC letterplaneet

We zetten in op taal als instrument om te kunnen deelnemen in een talige wereld. Taal is de basis van alle leren.

Kinderen krijgen een groot aanbod aan 

  • spreek- en luisterkansen.
  • vaste leesmomenten.
  • diverse functionele schrijfkansen.  

We houden rekening met de verschillen tussen de leerlingen en versterken de taalvaardigheid maximaal. De lat ligt voor elkeen zo hoog mogelijk.

Hoe zie je dit op onze school?

  • Wekelijkse boekenkring en actuakring.
  • Forum op vrijdag (waarbij (groot-)ouders steeds welkom zijn!).
  • 4 keer per week 25 minuten lezen.
  • ...