SPACE - De 'C' van Coachen

Kinderen leren hun leerproces in eigen handen nemen. We geven hen eigenaarschap om samen met de leerkracht na te denken over de eigen noden.

De leerkracht geeft opbouwende en effectieve feedback én zet de leerling aan na te denken over de eigen leernoden. 

Hoe zie je dit op onze school?

  • Kindcontacten.
  • Oscar de luisterbeer.
  • Warme school waar iedereen iedereen kent.
  • Zelfevaluatie door de kinderen.
  • ...