SPACE - De 'E' van Ervaringen

We benutten de ervaringen die kinderen in de klas en buiten de schoolmuren opdoen.

Hun leefwerelden en dus ook hun ervaringen verschillen. 

Kinderen krijgen op school de kans om deze belevingen met elkaar te delen. Zodoende leert iedereen.

Hoe zie je dit op onze school?

  • Moestuintjes.
  • Wekelijkse ontdekkring.
  • Projecten en ateliers.
  • Uitstappen naar de Brielmeersen, Hof ter Motte, musea, ...
  • Boerderijklassen, bosklassen, zeeklassen.
  • ...