ONS CLB

Ouders, leerlingen en leerkrachten kunnen met allerlei vragen bij het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding) terecht. Onder meer wat betreft schoolloopbaan, leerproblemen of andere situaties die aandacht verdienen (slapeloosheid, faalangst, moeilijke schrijfmotoriek, angst om naar de school te gaan, ....).

Wat ook de reden is, het CLB zal trachten hulp te bieden met een begeleiding op maat. In sommige gevallen zal na overleg naar een andere, meer gespecialiseerde dienst doorverwezen worden.

De begeleiding gebeurt in een sfeer van vertrouwen en dialoog. Het initiatief gaat in principe altijd uit van de vraagsteller.

Begeleiding door het CLB kan niet verplicht worden. Er zijn echter twee uitzonderingen waarbij de CLB-begeleiding niet kan geweigerd worden nl. spijbelgedrag en medische onderzoeken.

Het CLB - team dat onze school begeleidt, is te bereiken op de campus “Erasmus” Polderdreef 42, 9840 De Pinte.

Telefonisch kan je terecht op  09/377 36 93.

Via mail:

Algemeen: deinze.eeklo@go-clb.be

CLB - consulent: Ewout Demedts ewout.demedts@go-clb.be

Maatschappelijk werker: Ellen Meeus ellen.meeus@go-clb.be

Paramedisch werker: liesbeth.moriau@go-clb.be

Link: www.clbgoeeklo.be