ONZE LEERLINGENRAAD

In basisschool de Kleurenplaneet is participatie geen loos begrip.

Ieder jaar wordt er door de leerlingen van de klas democratisch een vertegenwoordiger voor de leerlingenraad gekozen. De leerlingenraad komt maandelijks samen met een begeleider (directeur, leerkracht, …)  om te vergaderen. Op die vergaderingen van onze leerlingenraad worden niet alleen onderwerpen van organisatorische aard, maar ook conflicten en andere problemen besproken. Samen wordt er dan naar een voor alle partijen aanvaardbare oplossing gezocht.

 

De vertegenwoordigers brengen de vraag, bemerking of het standpunt van hun klas naar voor. Zo leren ze andere meningen respecteren, op een beleefde manier kritiek te uiten, gevoelens te verwoorden, belangen te verdedigen, vergissingen toe te geven,  spanningen en ruzies constructief op te lossen en voorkomen...

 

De leerlingenraad formuleert ook adviezen. Die  gaan naar de directeur en worden besproken op de teamvergadering. In de mate van het mogelijke worden zaken dan bijgestuurd en verbeterd.