• SPACE bij de kleuters

  Ontdek-SPACE, Bouw-SPACE, Beweeg-SPACE

  Na de middag wordt er klasdoorbrekend in groepjes gewerkt, van de jongste kleuters tot de oudste kleuters. Iedereen komt om de beurt aan bod.

  Op woensdag is er kriebel-wiebel-SPACE. De kinderen gaan tijdens de voormiddag aan de slag met klein- en grofmotorische opdrachten. De kleuters werken aan hun probleemoplossend vermogen, doen aan schrijfdans, doen bewegingsopdrachten, …

  Op donderdagnamiddag wisselt de SPACE om de 4 weken! Eerst is er 4 weken bouw-SPACE. Er wordt geëxperimenteerd met allerlei materialen, grondplannen, … Daarna is er 4 weken beweeg-SPACE. We verkennen en ontdekken de beweegmogelijkheden van ons lichaam. We eindigen met 4 weken ontdek-SPACE waarin de nieuwsgierigheid van de kinderen wordt geprikkeld en uitgedaagd! Daarna beginnen we gewoon opnieuw met de bouw-SPACE.

  Raket-SPACE

  1 vrijdag per maand is er extra oog voor de integratie tussen de oudste kleuters en het eerste leerjaar. Enkele oudste kleuters gaan naar L1, enkele kinderen van L1 gaan naar de oudste kleuterklas. 

  In beide klassen wordt eerst een sprookje voorgelezen. Nadien is er hoekenwerk.
  In het hoekenwerk van L1 zal de focus liggen op taal, wiskunde en wereldoriëntatie.
  In het hoekenwerk van de kleuters zal de focus liggen op de motoriek, door bijvoorbeeld aan schrijfdans te doen.

  De samenwerking tussen deze klassen zorgt voor een laagdrempelige overgang van de kleuterklas naar het eerste leerjaar. 

 • SPACE-namiddagen lager

  SPACE-leesgroep

  Elke namiddag start met een leesmoment van 35 minuten. Kinderen worden ingedeeld aan de hand van hun leesniveau. Lagere leesniveau's gaan aan de slag met hommellezen, hogere leesniveau's gaan vloeiend lezen in een boek naar eigen keuze. Bij het leesmoment hoort telkens een opdracht, die de SPACE-leesgroep afsluit.

  Kring

  Na de SPACE-leesgroep is het tijd voor een kringmoment. Op maandag is er de spiegelkring, op dinsdag de boekenkring en op donderdag de actuakring. 

  In de spiegelkring gaan we dieper in op de socio-emotionele vaardigheden. 
  De boekenkring dient vooral ter boekpromotie.
  Tijdens de actuakring verdiepen de kinderen zich in wat er leeft in de wereld. 

  Op vrijdag wordt het kringmoment gebruikt om te 'leren leren' en 'leren plannen'. 

  Project in co-teaching

  Per schooljaar wordt 1 project uitgewerkt per graad. Dat zorgt ervoor dat de kinderen nog meer van elkaar kunnen leren, beter leren samenwerken, én dat er 2 juffen beschikbaar zijn om de groep te begeleiden. 

  Kinderen ervaren de leerplandoelen, en coachen elkaar hierin. Precies waar onze SPACE voor staat!